Project

Schilders worden dienstverleners: Knap werk!


Kwaliteit en professionalisering zijn binnen veel branches breed omarmde thema's. Maar hoe geef je er handen en voeten aan? Zeker nu tempo en flexibiliteit vereist zijn om op veranderingen en trends in te spelen. 'Knap werk! blijkt het thema en het programma te zijn dat vakwerk weer helemaal op de kaart zet.

De schilders- en onderhoudsbranche kiest de juiste route door als startpunt een imago-onderzoek uit te zetten bij opdrachtgevers, stakeholders, ondernemers, medewerkers, leerling-schilders en VMBO-ers. Zo weet je waar je het over hebt. Hoewel de strategie van de imagocampagne zich al aftekent, moeten de bedrijven eerst zelf aan de bak. Want naast het ontvangst nemen van de complimenten vragen de verbeterpunten om een stevig bedrijfstakprogramma geïnitieerd door OnderhoudNL, FNV Afbouw & Onderhoud en CNV Schilders.

Knap werk!
Dat klein begint met een bedrijfsscan en steeds ambitieuzer wordt met verbeterprojecten, bijeenkomsten, advies en begeleiding op individueel bedrijfsniveau. Communicatie zet de juiste toon en zorgt voor het optel- en vermenigvuldigingseffect. Het geloof en het enthousiasme groeit. Interne resultaten vormen de input voor de externe campagne gericht op woningcorporaties. Gevolgd door eigen huis-bezitters, Verenigingen van Eigenaren en de arbeidsmarkt:Knap werk!

Meerwaarde
Schilders- en onderhoudsbedrijven schuiven op van leverancier naar partner van woningcorporaties. In de imagocampagne vertellen onderhoudsmanagers waarom zij deze beweging waarderen. Ketensamenwerking, regie voeren op onderhoudsprojecten, online planning door bewoners, het levert aantoonbare meerwaarde op voor de corporaties die de tevredenheid van de bewoners hoog in het vaandel hebben staan. De campagne is regelrecht ontleend aan de praktijk, ‘echte’ voorbeelden verrijken de beeldvorming en stimuleren opdrachtgevers om nog meer te halen uit de samenwerking met hun onderhoudsbedrijven. Aedes vereniging van woningcorporaties sluit zich ook aan bij de campagne, de bedrijven houden we nauw aangesloten.

Mooie cijfers
Uit de 1-meting blijkt dat het programma en de campagne mooie cijfers scoort bij opdrachtgevers en leerlingen. Huiseigenaren vinden dat de bedrijven zich beter houden aan de vooraf afgesproken planning (van 69 naar 80 procent). Woningcorporaties selecteren meer op kwaliteit (van 62 naar 81 procent). En leerling-schilders laten zich positiever uit over de innovatie c.q. werken met moderne apparatuur in de bedrijfstak (van 31 naar 60 procent). De bedrijfstak zélf is minder positief gestemd, maar ziet de resultaten wel als een echte opsteker.

“Mensen aanzetten tot actie. Dat is toch het doel van communicatie. 2 in beweging heeft het campagneconcept neergezet waarmee we heel veel mensen in beweging hebben gekregen. Resultaat: een aanzienlijke verbetering van de imagowaarden.”

Okke Spruijt, directeur Koninklijke OnderhoudNL 

 

Hart voor
Lid van