Project

Maatschappelijke positionering: Veiligheid raakt iedereen


Beveiligers: dagelijks komen we ze tegen. Maar wat hun werk precies inhoudt? Dat is minder bekend. Daar wil de branche iets aan doen. We besluiten de beveiliger te positioneren als de onmisbare schakel in de veiligheid van ons dagelijks leven.

Beveiligers worden steeds actiever op drukke locaties zoals supermarkten en winkelcentra en in de openbare ruimte. Dit brengt nieuwe taken en verantwoordelijkheden met zich mee. Optreden samen met de politie komt ook steeds vaker voor. De ‘zachte kant’ van de beveiliging vraagt om alert zijn en een actief optreden.

Reputatieversterking
Aan de campagne is onderzoek van TNS NIPO voorafgegaan: de beveiliger wordt hoger gewaardeerd dan hij zelf denkt, aan kwaliteit en sociale vaardigheden wordt veel waarde toegekend. Aldus richten we ons op reputatieversterking: inhoudelijke bekendheid, vernieuwing, beroepsbeeld en sociale vaardigheden. De sector mag best wat zichtbaarder worden, uit de schaduw stappen. Beveiligingswerk vertegenwoordigt immers een belangrijke maatschappelijke waarde, namelijk je vrij kunnen bewegen en zeker zijn van een veilige omgeving. Veiligheid raakt iedereen, zogezegd.

In alles wat we doen, staat de beveiliger zelf centraal die best de trots op het vak wat meer mag uitstralen, alleen al in het licht van de nieuwe uitdagingen. De Facebook-pagina wordt snel (leuk) gevonden in combinatie met de app ‘Heb jij de V-factor?‘. De community van beveiligers op Facebook is de directe lijn van de campagne. We bevragen de beveiliger, vragen om reactie en zetten uitblinkers in het zonnetje. De sociale kanalen hebben in menig project zeker toegevoegde waarde, maar zijn geen doel op zich. In dit geval is het directe contact met de professionals van onschatbare waarde. Ons Comité van Aanbeveling voedt, reflecteert en opent nieuwe netwerken.

Opdrachtgever: Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging.
In samenwerking met werkgroep Imago waaraan vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers deelnemen.

14-078--144

“Achter dit bevlogen en betrokken duo gaat een professioneel bureau schuil. Zij weten verantwoord om te gaan met de opdracht en het krachtenveld waarin sociale partners opereren. Gedreven en gedegen. Dat is 2 in beweging.”
Marianna Clarijs, algemeen secretaris Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging

 

Meer campagnes

Hart voor
Lid van