Doen jullie aan effect-meting?

Ja, maar altijd in samenspraak met de cliënt. Het is een bekende discussie in vakkringen: wel of niet investeren in het effect meten van communicatieprogramma’s. Het hangt af van de vastgestelde ambities, de wijze van verantwoording en – heel pragmatisch – het budget. Onze campagne Keep it cool is uitgebreid en onafhankelijk geëvalueerd door Research voor Beleid. De imagocampagne ‘Knap werk!’ voor de onderhoudsbranche kent een 0- en 1-meting (die de effectiviteit aantoont). Voor de beveiligingsbranche hebben we een impactmeting uitgevoerd. De resultaten geven veel houvast voor communicatiecampagnes van vergelijkbare omvang en doelstelling.

Andere vragen

Hart voor
Lid van