Wat verstaan jullie onder een campagne?

Een campagne verenigt een complexe vraag met een stevige ambitie. Het verzorgen van een communicatiemiddel of –activiteit is geen antwoord op de vraag. Daar is meer voor nodig. Diep graven, kiezen voor een degelijke opbouw, evaluatiemomenten kiezen, toewerken naar een versterkend effect. Dat zijn de grondbeginselen van een communicatiecampagne. Het vraagt om een soepel en aanstekelijk samenspel tussen klant en bureau. Om een verrassende strategie waar geen speld tussen te krijgen is en een concept dat de campagne vleugels geeft.

Andere vragen

Hart voor
Lid van